ProSu Arıtma


1.Aşama
Sediment Filtre, kaba partiküller ( çamur, pas, tortu, asbest vb.) Tutar.

2. ve 3. Aşama
Aktif Karbon Filtreler, sisteme gelen sudaki kötü koku ve tada sebep olan kimyasal maddeleri, bazı organik maddeler ve kloru tutar.

4.Aşama
Membran Filtre, Suda çözülmüş tuzların %90’dan fazlasını, zararlı iyonlar ve mikroorganizmaların tamamını tutar.

5.Aşama
Post Karbon Filtre(Remineralizasyon Filtresi), membranda tutulmuş olan içme suyunda bulunması gereken mineralleri suya geri kazandırır, suyun tadını düzenler. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Günlük 285 Litre Su Arıtma Kapasitesi

Maksimum Tank Kapasitesi 8 Litre

Az Yer Kaplayan Şık Tasarım

Kaçak Su Sensörü

Reverse Osmosis Sisyemi ( 5 Aşamalı Fitrasyon Sistemi )

NSF